Tre prosjektforslag til Stavanger2008

«Take only photographs. Leave only footprints»

Tre forslag som belyser og forandrer, uten å etterlate fysiske spor.

Prosjektforslag 1: Bridge

Spektakulært, Utfordrende, Grenseoverskridende

Fra Stavanger til Liverpool – og tilbake:
På grensen av det fysisk umulige. En lysbro mellom kulturhovedstedene Liverpool og Stavanger, via det nødvendige antall speil, oljeplattformer, satellitter osv.
Ny teknologi tatt i bruk på en forbausende måte. «Connecting people» også oljeinstallasjonene, som er viktige for Stavangers posisjon og selvoppfatning. Samarbeid på tvers av alle grenser.

Prosjektforslag 2: Stella

Aktiviserende, Visjonært, Inkluderende, Vakkert

Dette blir et sted for universell lengsel og selvransakelse, der ønsket om kontakt med andre skal gi oss større selvinnsikt.

Vi skal fryse et tidsutsnitt av verden, samle det sammen og sende det med alt hva det inneholder ut i verdensrommet – fra en strand på Jæren.

Et demokratisk og kollektivt selvportrett av verden. Dette kan inkludere deg og meg, og alle andre som deltar i hele verden, og vil endre våre selvbilder for all tid.

Installasjonen inneholder en sender som formidler det innsamlede materialet ut i verdensrommet med lavfrekvente radiobølger. Dette danner grunnlaget for å kunne gjenskape og forstå alt det som er sendt av gårde.

Prosjektforslag 3: ShineOn

Samlende, Stolthetsbyggende, Spektakulært

Et kulturhistorisk lysspill over Stavangers byhistorie

ShineOn er kulturarv som utspiller seg på Stavangers bygninger, i mørket. Spillet kan oppleves i sin helhet fra avstand, eller som deler av historien når man går nærmere.

Prosjektet skal formidle historie; Hvor kommer oljen fra? Hvem bodde i dette huset? Hva kommer til å skje?

Dette blir et samarbeid mellom teater og film, vitenskap og underholdning, mellom historielag og lysmester, mellom byens borgere, og mellom barn og voksne.

Et prosjektforslag utviklet av:
Paul H. Amble
Grete Jarmund
Jørn O. Jøntvedt
for Stavanger2008

Bridge // En lysbro mellom kulturhovedstedene

Bridge // Ny teknologi på en forbausende måte

Bridge //  En lysbro i Liverpool og Stavanger

Stella // et sted for universell lengsel...

Stella // Senderen– fra en strand på Jæren

Stella // ...og selvransakelse

ShineOn // kulturhistorisk lysspill

ShineOn // kulturhistorisk lysspill